Tin tức và sự kiện

Thông báo nghỉ lễ 2/9

Tin đăng ngày:(Monday, August 25, 2014 8:27:19 AM)
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02/4/2007 và Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 02/2007/L-CTN ngày 11/4/2007 về quy định các ngày nghỉ lễ trong năm.
Công ty CPSXTM Và VLXD chính thức thông báo nghỉ lễ 2-9 năm 2014 cho toàn thể nhân viên Công ty như sau:
Nghỉ vào ngày 2/9 nhằm thứ 3 của tuần làm việc.
Các ngày khác làm việc bình thường.

Thông báo cho toàn thể nhân viên và Quý vị Khách Hàng của Công ty được biết để sắp xếp thời gian giao hàng và thời gian thanh toán.

Chúc toàn thể nhân viên Công ty và toàn thể Quý vị khách hàng có ngày kỳ nghỉ lễ vui vẻ

Ban Giám Đốc Công ty.

Các tin tức khác