Tin tức và sự kiện

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2017
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
Tin đăng ngày:(Tuesday, August 23, 2016 8:40:00 AM)
Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ và lễ 30/4 & 1/5/2016
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
Tin đăng ngày:(Monday, April 11, 2016 8:12:01 AM)
Thông báo nghỉ lễ tết dương lịch và tết âm lịch năm 2018
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
Tin đăng ngày:(Tuesday, December 29, 2015 1:48:11 AM)
Một số hình ảnh tham gia hội chợ VietBuil 2015 tại Hà Nội
Ngày 25/03-29/03/2015 Công Ty CP SX-TM Và VLXD Bảo Bong đã tham gia triển lãm Hội Chợ Quốc tế Vietbuil 2015 tại Hà Nội với 4 gian ...
Tin đăng ngày:(Tuesday, March 31, 2015 7:13:51 AM)
Thông báo nghỉ lễ tết âm lịch năm 2015
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
Tin đăng ngày:(Thursday, January 22, 2015 4:22:26 AM)
Thông báo nghỉ lễ 2/9
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
Tin đăng ngày:(Monday, August 25, 2014 8:27:19 AM)