Tin tức và sự kiện

Thông báo nghỉ lễ tết dương lịch năm 2019
Tin đăng ngày:(Tuesday, December 25, 2018 3:54:15 AM)
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5/2018
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
Tin đăng ngày:(Friday, April 27, 2018 1:53:20 AM)
Thông báo nghỉ lễ tết dương lịch và âm lịch năm 2018
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
Tin đăng ngày:(Wednesday, December 27, 2017 7:13:03 AM)
Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2017
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
Tin đăng ngày:(Monday, August 28, 2017 8:25:25 AM)
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5/2017
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
Tin đăng ngày:(Tuesday, April 25, 2017 2:05:07 AM)
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2017
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
Tin đăng ngày:(Wednesday, December 21, 2016 4:09:41 AM)